Näringslivet i Norrköping

Norrköping har länge varit känt som en riktig fabriksstad. Från mitten på 1600-talet var staden länge en av de ledande industristäderna i Sverige. Här var det fullt av rykande skorstenar och fabriksbyggnader. Under årens lopp har dock förutsättningarna ändrats ordentligt. Textilindustrin, som var en av stadens största arbetsgivare förändrades. Konkurrensen från andra länder blev väldig stark under mitten av 1900-talet och framåt 80-talet fanns knappt någon textilindustri kvar i staden. Pappers- och massindustrin lyckades dock behålla en stark ställning i staden men verkstadsindustrin gick upp och som den största arbetsgivaren i staden, utöver den offentliga sektorn.

Norrköping har länge varit känt som en riktig fabriksstad. Från mitten på 1600-talet var staden länge en av de ledande industristäderna i Sverige. Här var det fullt av rykande skorstenar och fabriksbyggnader. Under årens lopp har dock förutsättningarna ändrats ordentligt. Textilindustrin, som var en av stadens största arbetsgivare förändrades. Konkurrensen från andra länder blev väldig stark under mitten av 1900-talet och framåt 80-talet fanns knappt någon textilindustri kvar i staden. Pappers- och massindustrin lyckades dock behålla en stark ställning i staden men verkstadsindustrin gick upp och som den största arbetsgivaren i staden, utöver den offentliga sektorn.


Genom åren har allt fler skorstenar slutat ryka och de gamla fabrikslokalerna rymmer nu andra verksamheter, som museer, biografer eller konferensanläggningar.


Nu är dock Norrköping återigen en spännande ort med många nya etableringar och verksamheter. Norrköping med närområde är ett av Sveriges tillväxtområden. Tillsammans med systerstaden Linköping har Norrköping startat initiativet East Sweden. East Sweden arbetar för tillväxt och ett välmående näringsliv i regionen. Regionen visar på goda möjligheter för utveckling och tillväxt. East Sweden är en innovationsregion med flera internationella företag, bra utbildningsmöjligheter med Linköpings universitet och eminent forskning. I området bor knappt en halv miljon människor person och fler flyttar hit varje år. Här finner man attraktiv natur, en lockande bostadsmarknad och ett levande kulturliv som lockar många, utöver det växande universitet och det expansiva näringslivet.East Sweden hjälper även folk som vill starta eget med stöd och hjälp i processen. Bland annat arrangeras frukostseminarier och mingel i ett nätverk för nyföretagare.


Många både etablerade och nystartade företag är med i Norrköpings Företagsgrupp, ett nätverk som verkar för utbyte och engagemang mellan de lokala företagen. Föreningen har knappt 200 anslutna företag och arrangera flera olika aktiviteter varje år. Bland annat samarbetar företagen genom nätverket i gemensamma frågor mot kommunen om exempelvis stadens infrastruktur. De arrangerar även sociala tillställningar som after work-träffar, luncher, företagsbesök eller affärsmingel.


Norrköping och Linköping kallas ibland för den ”fjärde storstadsregionen” och är en drivande kraft för tillväxt i östra Mellansverige. Regionen är lättillgänglig med goda kommunikationer till vårt lands övriga tillväxtområden – Stockholm och Mälardalen, Öresundsregionen och Göteborgsområdet.


I Norrköping finns omkring 9 000 registrerade aktiebolag med alla möjliga typer av tjänster och produkter. Handels- och tjänstesektorn är den största med mängder av företag i staden. Företagen skapar tillsammans knappt 12 000 olika arbetstillfällen. De flesta av företagen har färre än fem anställda.


De näringsgrenar där det finns starka aktörer i Norrköping är handel och besöksnäring, papper och förpackning, logistik och transport, energi och miljö samt vård och hälsa.


Kommunen och annan offentlig sektor skapar flest arbetstillfällen i staden. Kommunen är stadens största arbetsgivare med runt 9 000 anställda i över 100 olika yrken. De flesta är inom utbildning, vård och omsorg, men liksom alla kommuner finns det en mängd olika yrken. Andra stora arbetsgivare inom det offentliga är Östergötlands läns landsting, Luftfartsverket, Kriminalvården och SMHI.
Bland de största privata arbetsgivarna hittar man Holmen paper, E ON, Whirlpool Sweden, Billerud Skärblacka och Servera.
År 2011 grundades totalt 684 nya företag i Norrköping. En imponerande siffra som innebär att mer än ett nytt företag startades per 200 invånare. Även under 2010 var siffrorna beundransvärda med 673 startade företag i staden enligt nyföretagarbarometern. Den bransch som har visat störs tillväxt i regionen under senaste åren är tjänster inom B2B.För att främja näringslivet i Norrköping finns John Lennings stipendiefond. De som jobbar i Norrköping och vill ta nästa steg i sin karriär kan söka stipendiet. Fonden ger ekonomisk sponsring till personer som vill vidareutbilda sig inom sitt yrke eller utveckla nya kompetenser. Stipendierna ger möjlighet till studier eller olika kurser och kan sökas av folk inom alla olika yrkeskategorier.