Om staden Norrköping

Näringslivet i Norrköping

Norrköping har länge varit känt som en riktig fabriksstad. Från mitten på 1600-talet var staden länge en av de ledande industristäderna i Sverige. Här var det fullt av rykande skorstenar och fabriksbyggnader. Under årens lopp har dock förutsättningarna ändrats ordentligt. Textilindustrin, som var en av stadens största arbetsgivare förändrades. Konkurrensen från andra länder blev väldig stark under mitten av 1900-talet och framåt 80-talet fanns knappt någon textilindustri kvar i staden. Pappers- och massindustrin lyckades dock behålla en stark ställning i staden men verkstadsindustrin gick upp och som den största arbetsgivaren i staden, utöver den offentliga sektorn.
Läs mer

Norrköpings historia

Norrköping har en rik och lång historia som stad. År 1384 fick staden sina stadsrättigheter och då hade människor redan bott i området under en lång tid. Redan på 1000-talet före Kristus tros folk ha bott i området då man hittat gamla hällristningar från bronsåldern på ett antal olika platser runt Motala ström. Det finns också flera gamla fornlämningar från järnåldern i form av fornborgar, stensättningar och gravfält på platsen.
Läs mer

Sevärdheter i Norrköping

Precis utanför Norrköping hittar man Ekenäs slott, ett av Sveriges bäst bevarade slott från renässanstiden. På slottet arrangeras rundturer, riddarspel eller olika företagsaktiviteter. Dessutom är det en känd julmarknad här varje år runt jul. Slottet har en vacker arkitektur och inredningen är på sina håll original. Det finns alltså konst och möbler med över 400 år på nacken i slottet. Det ryktas även att det spökar i det gamla slottet.
Läs mer

Sport och föreningsliv i Norrköping

Norrköping har ett rikt idrotts- och föreningsliv med framförallt en stark fotbollskultur. Kommunens kultur- och fritidsförvaltning hjälper nya föreningar att bildas, ger dem ekonomiskt stöd och handlägger det mesta som har med dem att göra. De ansvarar även för registreringen av nya föreningar i staden.
Läs mer